مطلب

اسامی کادر هنرستان

اسامی کادر هنرستان

تاریخ خبر: چهارشنبه ۲۵ آبان   ساعت خبر: ۲۱:۳۵

توضیحات

مدیر:جناب اقای حمیدشمس

معاون:جناب اقای علیرضاشکفته

معاون پرورشی:جناب اقای علی کرمی

معاون اجرایی:جناب اقای جلیل ستاری

دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱

حدیث هفته

نتیجه شکیبایی در زندگی

پیامبر اعظم(ص) : کسی که در زندگی با درنگ و شکیب رفتار کند ، به آن چه آرزو می کند خواهد رسید

کلیه حقوق برای هنرستان دکتر ناصر شرقی محفوظ است