مطلب

تلفن تماس هنرستان :56865520

دانش آموزان

تاریخ خبر: یکشنبه ۳ آذر   ساعت خبر: ۱۲:۵۳

توضیحات


دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱

حدیث هفته

نتیجه شکیبایی در زندگی

پیامبر اعظم(ص) : کسی که در زندگی با درنگ و شکیب رفتار کند ، به آن چه آرزو می کند خواهد رسید

کلیه حقوق برای هنرستان دکتر ناصر شرقی محفوظ است